Statystyki

Uwaga: Przypominamy, że wg polskiego ustawodawstwa podmioty rejestrujące koniowate w Polsce nie mają obowiązku śledzenia miejsca ich pobytu. Poniższe listy zostały stworzone na podstawie adresów właścicieli koniowatych – adres ten nie musi oznaczać faktycznego adresu przebywania zwierzęcia.

Liczba koni:

Wg typu rasowego w podziale na województwa i powiaty

Wg ras w podziale na województwa i powiaty