Liczba koni wg ras 2012

Przedstawiamy Państwu dane statystyczne za rok 2012, dotyczące liczby koni wg ras w podziale na województwa i powiaty.

Przedstawione niżej dane dotyczą jedynie koni zarejestrowanych w Polskim Związku Hodowców Koni.

Uwaga: Przypominamy, że wg polskiego ustawodawstwa podmioty rejestrujące koniowate w Polsce nie mają obowiązku śledzenia miejsca ich pobytu. Poniższa lista została stworzona na podstawie adresów właścicieli koniowatych – adres ten nie musi oznaczać faktycznego adresu przebywania zwierzęcia.