Kontakt

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 z późniejszymi zmianami o Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (Rozdz.3, Art.13a., pkt.2) Centralną Bazę Danych Koniowatych przeznaczoną dla lekarzy weterynarii prowadzi podmiot, który zajmuje się rejestracją koni zimnokrwistych.

Polski Związek Hodowców Koni
ul. Koszykowa 60/62 m. 16
00-673 Warszawa

W sprawie problemów z korzystaniem z aplikacji Centralna Baza Koniowatych, prosimy o kontakt z Działem IT PZHK:

tel./fax: 22 621-85-80
kom.: 508-566-659

 lub pod adresem mailowym: cbdk@pzhk.pl