Formularz do przekazywania danych do CBDK

Poniżej udostępniamy formularz służący do przekazywania danych zidentyfikowanych koniowatych do podmiotu prowadzącego centralną bazę danych, w celu ich bezpośredniego wprowadzania do tej bazy (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków przekazywania i wprowadzania informacji do centralnej bazy danych § 3 pkt 2).

Podmiotem prowadzącym centralną bazę danych (Centralną Bazę Danych Koniowatych – CBDK) jest Polski Związek Hodowców Koni.

Formularz przeznaczony jest do przekazywania informacji wyłącznie przez uprawnione do identyfikacji koniowatych podmioty, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z późniejszymi zmianami. Podmiotami tymi są np.: Polski Związek Hodowców Koni, Polski Klub Wyścigów Konnych, Związek Trakeński w Polsce, Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków, Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie.

Sposób dostarczania danych dla podmiotów, które posiadają dostęp do aplikacji służącej do przekazywania danych, pozostaje bez zmian.

Dane koniowatych wprowadzone do formularza powinny być skopiowane na informatyczny nośnik danych, a następnie dostarczone do biura PZHK.

W przypadku gdy podmiot zgłaszający nie posiada arkusza kalkulacyjnego obsługującego załączony formularz, może on przekazać dane w postaci odpowiednio sformatowanego pliku tekstowego w formacie TXT lub CSV (według załączonej specyfikacji w pliku Struktura.pdf).

Nazwa dostarczanego formularza / pliku tekstowego powinna być wyrażona w formacie „xxxx-rrrr-mm-dd”, gdzie „xxxx” to skrócona nazwa podmiotu zgłaszającego, a „rrrr-mm-dd” to data utworzenia pliku.

  • Kolumny oznaczone jasnoczerwonym kolorem są wymagane.
  • Kolumny oznaczone szarym kolorem są opcjonalne.