Centralna Baza Danych Koniowatych

Centralna Baza Koniowatych jest aplikacją przeznaczoną dla powiatowych lekarzy weterynarii. Zawiera ona dane o koniowatych zarejestrowanych w Polsce, zebrane w Centralnej Bazie Danych Koniowatych (CBDK).

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z późniejszymi zmianami CBDK prowadzona jest przez podmiot prowadzący księgę koni rasy polski koń zimnokrwisty – w Polsce podmiotem tym jest Polski Związek Hodowców Koni (PZHK).

Pozostałe podmioty wydające dokumenty identyfikacyjne, tj. Polski Klub Wyścigów Konnych (PKWK), Związek Trakeński w Polsce, Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków (SHiUK) oraz Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie są zobowiązane do przekazywania do Centralnej Bazy Danych Koniowatych informacji wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/262.