Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2015/262

Instytucje wydające dokumenty identyfikacyjne rejestrują w swoich bazach danych co najmniej takie informacje jak:

 1. niepowtarzalny dożywotni numer;
 2. gatunek;
 3. płeć;
 4. maść;
 5. data (dzień, miesiąc i rok) urodzenia;
 6. w stosownych przypadkach, co najmniej ostatnie 15 znaków kodu przekazywanego przez transponder, lub kod transmitowany przez urządzenie radiolokacyjne niezgodne z normą określoną w art. 2 ust. 2 lit. b) wraz z informacją dotyczącą wymaganego systemu odczytu, lub metoda zastępcza;
 7. kraj urodzenia;
 8. data wydania i jakakolwiek zmiana dokumentu identyfikacyjnego;
 9. nazwisko i adres osoby, której wydano dokument identyfikacyjny;
 10. status zarejestrowanych koniowatych lub koniowatych do chowu i produkcji;
 11. nazwa zwierzęcia (nazwa nadana przy urodzeniu oraz, jeżeli dotyczy, nazwa handlowa);
 12. znany status zwierzęcia nieprzeznaczonego do uboju w celu spożycia przez ludzi;
 13. informacje dotyczące wszelkiego rodzaju duplikatów lub zastępczych dokumentów identyfikacyjnych zgodnie z art. 16 i 17
 14. zgłoszona data śmierci zwierzęcia

Instytucje wydające (dokumenty identyfikacyjne) niezwłocznie przekazują informacje do Centralnej Bazy Danych Koniowatych.