Archiwum dla Styczeń 2013

Liczba koni wg ras 2012

Przedstawiamy Państwu dane statystyczne za rok 2012, dotyczące liczby koni wg ras w podziale na województwa i powiaty. Czytaj dalej »

Liczba koni wg typu rasowego 2012

Przedstawiamy Państwu dane statystyczne za rok 2012, dotyczące liczby koni wg typu rasowego w podziale na województwa i powiaty. Czytaj dalej »

Liczba właścicieli wg wielkości utrzymywanego stada 2012

Przedstawiamy Państwu dane statystyczne za rok 2012, dotyczące liczby właścicieli koniowatych wg wielkości utrzymywanego stada w podziale na województwa i powiaty. Przedstawione niżej dane dotyczą jedynie koni zarejestrowanych w Polskim Związku Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Liczba koniowatych (w gminach) 2012

Przedstawiamy Państwu dane statystyczne za rok 2012, dotyczące liczby koniowatych w podziale na województwa, powiaty i gminy. Nieznaczne różnice pomiędzy sumą koniowatych w poszczególnych gminach na terenie powiatu, a zbiorczą liczbą koniowatych na terenie powiatu wynika z faktu, że podczas rejestracji koniowatych informacje podawane przez właściciela mogą być niepełne np. przy adresie zamieszkania nie podano gminy. Czytaj dalej »